Politica de confidențialitate PRIME LINK

Politica de confidențialitate PRIME LINK

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
ÎN CADRUL SERVICIILOR PRIME LINK

Vă rugăm să citiți cu atenție acest document pentru a înțelege modul în care vă sunt prelucrate datele cu caracter personal atunci când solicitați sau utilizați serviciile Prime Link.

PK AZURE S.R.L. (denumită în continuare „Prime Link”, „noi”), este o societate română cu răspundere limitată, cu sediul în Strada Barbu Văcărescu, Nr. 201, Et. 11, Sector 2, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1336/28.01.2021, având CUI 43628344. Această notă de informare prezintă modul în care noi, în calitate de operator de date, vă prelucrăm anumite date personale, în vederea promovării și furnizării serviciului de intermediere de credite („Serviciile”).

 1. DATE COLECTATE, SCOPURI ȘI TEMEIURI
 1. Contactarea în urma completării formularelor online

Atunci când vizitați website-urile de promovare a serviciilor Prime Link, a proiectelor imobiliare Prime Kapital, sau orice alte medii online unde ne promovăm serviciile („Website-uri”), vi se poate pune la dispoziție opțiunea de a solicita să fiți contactat de un reprezentant Prime Link în vederea prezentării Serviciilor noastre. Reprezentanții Prime Link vor folosi datele dvs. personale, cum ar fi numele, prenumele, adresa e-mail și numărul de telefon, în scopul menționat anterior și în temeiul demersurilor realizate la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (Art. 6(1)(b) GDPR). Vom păstra aceste date de contact în scop de prezentare a Serviciilor, pe o durată maximă de 5 ani de la data la care ne-ați contactat prima dată.

În cazul în care doriți să beneficiați de Servicii, scopurile și duratele de utilizare a datelor dvs. personale sunt supuse unor condiții diferite, care vă vor fi prezentate separat de Prime Link.

 1. Abonarea la newsletter

În măsura în care ne dați acordul în acest sens prin intermediul formularelor dedicate, vă vom trimite comunicări despre serviciile Prime Link și alte noutăți relevante din domeniul nostru de activitate, inclusiv proiecte ale grupului Prime Kapital cu privire la care puteți beneficia de finanțare intermediată de Prime Link. Aveți dreptul de a vă retrage oricând consimțământul, în mod gratuit, fără ca Serviciile să fie afectate. Furnizarea Serviciilor nu sunt condiționate de acceptarea comunicărilor comerciale. Veți rămâne abonat la newsletter până la data la care vă retrageți consimțământul și ne rezervăm dreptul de a vă include adresa e-mail într-o bază de date de adrese blocate (pentru a ne asigura că nu vă mai trimitem mesaje de marketing).

 1. Alte prelucrări de date personale necesare prestării Serviciilor

Vă rugăm să aveți în vedere că, în măsura în care doriți să beneficiați de Serviciile Prime Link, va fi necesar să ne furnizați anumite date personale suplimentare (e.g., date din documentele de identitate, date necesare băncilor pentru a vă evalua situația financiara, declarații cu privire la studii, starea civilă și alte aspecte personale etc.).

În legătură cu prelucrarea datelor personale menționate mai sus, veți primi o notă de informare separată din partea Prime Link, la începutul prestării Serviciilor Prime Link.

De asemenea, menționăm că Serviciile noastre nu pot fi prestate fără a transmite datele dvs. personale băncilor de la care doriți să obțineți oferte de produse bancare. Băncile, la rândul lor, vor prelucra datele dvs. în calitate de operatori de date cu caracter personal, chestiune supusă în integralitate politicilor respectivelor bănci privind prelucrarea datelor personale. În cazul în care o bancă vă solicită completarea anumitor formulare sau furnizarea anumitor informații, aceasta este singura care decide cu privire la prelucrarea datelor dvs. și vă rugăm să vă adresați respectivei bănci pentru exercitarea drepturilor dvs.

Comunicările pe e-mail cu dvs. vor fi păstrate conform politicii de arhivare e-mail și constituie dovezile discuțiilor cu dvs.

 1. CUI DEZVĂLUIM DATELE PERSONALE

Dezvăluirea datelor în grupul nostru de societăți

Datele dvs. personale pot fi distribuite către orice altă societate care este membră a grupului nostru (societăți comerciale afiliate operatorului de date, anume societățile grupului Prime Kapital în România), în cazul în care considerăm că acest lucru este în interesul nostru legitim pentru scopuri administrative interne (spre exemplu, utilizarea unui serviciu unic de management al relației cu clienții sau de transmitere newsletter) sau pentru auditarea și monitorizarea proceselor noastre interne. Accesul la datele dvs. personale este limitat numai la acei angajați cărora le sunt necesare acele informații pentru scopuri profesionale.

Dezvăluirea datelor către alți terți

Vom dezvălui datele personale numai în măsura în care sunt necesare și numai următoarelor categorii de terți:

 • furnizori de servicii de curierat, emitere, gestionare și transmitere facturi și alte documente relevante.
 • furnizori de servicii IT, management de baze de date, agenții de marketing care gestionează transmiterea de comunicări comerciale;
 • instituții competente precum administrația fiscală, birouri de carte funciară, consultanți, notari, avocați, mediatori, evaluatori, auditori, brokeri de asigurări, societăți de asigurări si alti profesionisti care au nevoie de acces la datele dvs. personale pentru a-și presta serviciile;
 • subcontractori care sunt desemnați să presteze Serviciile sau parte din acestea.

De asemenea, vom mai dezvălui datele dvs. personale unor terți în următoarele situații:

 • în cazul în care ne solicitați sau ne dați acordul în acest sens;
 • persoanelor care pot demonstra că dețin autoritatea legală de a acționa în numele dvs.;
 • în cazul în care este în interesul nostru legitim să facem acest lucru pentru a administra, extinde sau dezvolta activitatea comercială (ex: în cazul în care societatea noastră, sau o parte substanțială din bunurile sale, este achiziționată de un terț, situație în care datele personale pe care societatea noastră le deține vor constitui unele dintre activele transferate);
 • în cazul în care avem obligația de a dezvălui datele dvs. personale pentru a respecta o obligație legală, orice solicitare legală din partea autorităților, și după cum poate deveni necesar pentru a îndeplini anumite cerințe de securitate națională sau de aplicare a legii sau a de preveni anumite activități ilegale;
 • pentru a răspunde oricăror pretenții, pentru a ne proteja drepturile noastre (inclusiv drepturile de creanță) sau ale unui terț, pentru a proteja siguranța oricărei persoane sau pentru a preveni orice activitate ilegală; sau
 • pentru a proteja drepturile, proprietățile sau siguranța noastră, a angajaților noștri, a clienților săi, a furnizorilor sau a altor persoane.

 

 1. CE DREPTURI AVEȚI

Dreptul de acces: Puteți solicita informații legate de datele personale pe care le deținem despre dvs., inclusiv informații legate de categoriile de date pe care le deținem sau pe care le controlăm, pentru ce sunt folosite acestea, sursa din care le-am colectat dacă le-am obținut indirect și cui sunt divulgate aceste date, dacă este cazul. Vă vom oferi o copie a datelor dvs. personale la cerere. Dacă solicitați mai multe copii ale datelor dvs. personale, vă putem percepe o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative, conform legii.

Dreptul de a vă retrage oricând consimțământul acordat pentru abonarea la newsletter și/sau alte comunicări comerciale din partea operatorului.

Dreptul la rectificare: Puteți obține de la noi rectificarea datelor personale pe care le prelucrăm referitoare la dvs., dacă acestea sunt greșite sau incomplete.

Dreptul la restricționare: Puteți obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor dvs. personale, în cazul în care:

 • contestați corectitudinea datelor dvs. personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea,
 • prelucrarea este nelegală dacă solicitați restricționarea prelucrării în locul ștergerii datelor dvs. personale,
 • nu mai avem nevoie de datele dvs. personale, dar dvs. le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale, sau
 • aveți obiecții legate de prelucrare în timp ce noi verificăm dacă motivele noastre întemeiate prevalează.

 

Dreptul la ștergere: Aveți dreptul să ne solicitați să ștergem datele personale pe care le prelucrăm despre dvs.. Trebuie să ne conformăm acestei cereri dacă prelucrăm datele dvs. personale, si dacă:

 • datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;
 • persoana vizata se opune prelucrării din motive legate de situația sa particulara;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele personale trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine.

cu excepția cazului în care datele sunt necesare:

 1. pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;
 2. pentru a ne conforma unei obligații legale pe care o avem;
 3. în scopuri de arhivare în interes public, științific sau pentru studii istorice sau în scopuri statistice; sau
 4. pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 

Dreptul de a vă opune: Puteți să vă opuneți în orice moment la prelucrarea datelor dvs. personale din motive legate de situația dvs. particulară, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unui terț. În acest caz nu vom mai prelucra datele dvs. personale, cu excepția cazului în care (i) putem dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau (ii) în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Perioada de timp: Vă vom răspunde la cerere în termen de o lună, perioadă care poate fi prelungită cu până la încă 2 luni, din cauza unor motive specifice legate de drepturile dvs. sau de complexitatea cererii dvs.

Imposibilitatea identificării: În anumite cazuri, s-ar putea să nu vă putem identifica datele personale din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizați în cerere. În astfel de cazuri, dacă nu vă putem identifica drept persoană vizată, nu putem da curs cererii dvs. în conformitate cu această secțiune, cu excepția cazului în care ne oferiți informații suplimentare care să ne permită să vă identificăm. Vă vom informa și vă vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.

Exercitarea drepturilor dvs.: Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să ne contactați în scris (inclusiv electronic) la detaliile de contact oferite mai jos.

 1. DATE DE CONTACT

Vă rugăm să adresați întrebările dvs. privind subiectul protecției datelor și orice cerere pentru exercitarea drepturilor dvs. la următoarele informații de contact:

Email: gdpr@primekapital.com 

Dacă aveți o nemulțumire cu privire la modul în care prelucrăm datele dvs., am prefera să ne contactați pe noi direct pentru a vă putea soluționa problema. Cu toate acestea, aveți dreptul să contactați Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (http://www.dataprotection.ro).

 1. MODIFICĂRI ALE ACESTEI NOTE DE INFORMARE 

Această notă de informare poate fi modificată ori de câte ori considerăm necesar, pentru a reflecta schimbări în practicile noastre de prelucrare a datelor personale. Orice modificări efectuate vă vor fi aduse la cunoștință prin publicarea pe acest website.

Această notă de informare este aplicabilă Website-urilor si a fost actualizata la data de 04 mai 2022.

Vezi mai sus Vezi mai departe