FlexAssist

FlexAssist este un program de tip „help to buy”, unic pe piața din România, oferit exclusiv clienților Prime Kapital.

Cu FlexAssist:

– ai dreptul exclusiv să cumperi locuința dorită într-un termen de până la 15 ani de la finalizarea acesteia, în baza unui Antecontract de Vânzare-Cumpărare;

te muți în noua locuință încă din prima zi după predarea ei, prin intermediul unui Contract de Închiriere, pentru o perioadă de minim 3 ani și maxim 15 ani.

 • Cum funcționează?

  – Plătești un avans de minim 10% din prețul de cumpărare;

  După primii 3 ani, poți să:

  –> închei Contractul de Vânzare-Cumpărare și să plătești restul de preț din surse proprii, credit ipotecar sau finanțare de la dezvoltator;

  –> continui să stai cu chirie și să beneficiezi de reduceri aplicate la prețul de cumpărare.

  –> plătești avansuri suplimentare (după cum dorești tu) și obții un credit ipotecar sau finanțare de la dezvoltator.

  Produsul este disponibil doar persoanelor fizice care achiziționează o unitate în cadrul Marmura Residence și folosesc proprietatea respectivă ca locuinţă principală.

 • Avantaje

  FlexAssist îți oferă dreptul de a cumpăra apartamentul într-un termen de maximum 15 ani, la prețul stabilit în Antecontractul de Vânzare-Cumpărare, ca atare ai următoarele avantaje:

  • să finalizezi achiziția la momentul care ți se potrivește cel mai bine;
  • să suplimentezi avansul așa cum îți dorești, fără costuri adiționale, ajungând astfel să cumperi locuința mai repede și să beneficiezi de reduceri de preț oferite de dezvoltator;
  • să alegi cum vrei să plătești: surse proprii, credit ipotecar sau credit de la dezvoltator;
  • nu ești afectat de creșterile de preț ale locuinței după finalizarea acesteia.

  Cu FlexAssist îți cumperi locuința mult visată chiar dacă:

  • nu ai fonduri suficiente pentru avansul minim solicitat în cadrul unui credit ipotecar;
  • ai surse de venit care nu sunt luate în considerare sau cărora le sunt aplicaţi coeficienţi de ajustare care reduc semnificativ sumele luate în calcul pentru acordarea unui credit ipotecar;
  • ești un tânăr profesionist la începutul carierei și prin urmare nu ai acum un venit suficient de mare pentru a obţine un credit ipotecar, însă ai perspective favorabile pentru o creștere substanţială a venitului în viitorul apropiat. Pe toată perioada Antecontractului vei primi o reducere a prețului de cumpărare pentru fiecare chirie plătită. Astfel, pentru cei 15 ani primești reduceri cumulate de 20% din preț*.

  *Programul de reduceri de preț este supus unor condiții speciale și termeni contractuali care pot varia, în special în funcție de valoarea avansului, perioada contractului de închiriere și alți factori. Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea Întrebări frecvente sau să ne contactați.

 • Contractul de închiriere

  Presupune închirierea proprietății în scopul folosirii acesteia exclusiv ca locuință principală pe o durată inițială de 3 ani. La finalul duratei inițiale contractul de închiriere poate fi reînoit anual până la data limită pentru încheierea contractului de vânzare (maxim 15 ani).

  Valoarea chiriei lunare este stabilită în EUR, dar platită în RON. Valoarea acesteia va fi actualizată trimestrial în funcție de indicele EURIBOR la 3 luni.

 • Credit de la dezvoltator

  Pe durata ante-contractului ai posibilitatea să accesezi un credit direct de la dezvoltator (PK VIOLET S.R.L) pentru achiziționarea locuinței, cu următoarele caracteristici:

  • perioadă maximă de 30 de ani;
  • creditul este acordat cu respectarea legislației în vigoare la momentul acordării;
  • rate lunare egale (360 de rate pentru perioada maximă de creditare);
  • rata dobânzii variabilă actualizată trimestrial (Euribor 3 luni plus o marjă fixă de până la 8% pe an);
  • creditul este garantat printr-o ipotecă asupra imobilului finanțat;
  • Condiții principale de acordare:
  • nu ai avut întârzieri la plata chiriei;
  • valoarea creditului nu depășeste 75% din valoarea de piață a locuinței;
  • acordarea creditului respectă legislația în vigoare la momentul respectiv;
  • încheierea unei asigurări de viață și a unei asigurări a proprietății.
 • Informații suplimentare

  Ce presupune un ante-contract de vânzare cumpărare în cadrul programului FlexAssist?

  Ante-contractul de vânzare cumpărare stabilește condițiile în care se face achiziția locuinței tale. În cadrul acestuia, cumpărătorul promite să achiziționeze, iar vânzătorul promite să vândă o locuință a cărei construcție nu a fost finalizată, la o dată ulterioară. Dacă în cazul unui ante-contract standard, plata prețului de cumpărare trebuie realizată la momentul finalizării construcției, în cazul programului FlexAssist, obligația de plată a prețului de cumpărare nu este corelată cu finalizarea construcției, ci este stabilită pe termen lung, în maxim 15 ani de la finalizarea construcției. Astfel, poți finaliza achiziția în ritmul tău, beneficiind de flexibilitate pe termen lung.

  De ce trebuie să folosesc proprietatea respectivă ca locuinţă principală?

  FlexAssist implică resurse semnificative, atât financiare cât și administrative din partea noastră. Acestea, ca oricare alte resurse sunt limitate, si prin urmare ne dorim să fie folosite exclusiv pentru susținerea celor care doresc să achiziționeze căminul mult visat. Condiția ca imobilul să fie folosit pe perioada contractului de închiriere exclusiv ca locuință principală asigură îndeplinirea acestui deziderat prin eliminarea accesului la programul FlexAssist a celor care doresc doar să efectueze o investiție imobiliară.

  Se poate moșteni dreptul de achiziție în cazul unui deces înainte de finalizarea tranzacției?

  Da, se poate transmite urmașilor. Pentru că dorim ca tu și familia ta să fiți protejat, insistăm ca tu să ai în permanență o asigurare de viață.

  Asigurarea de viață este o modalitate de a proteja stabilitatea financiară a întregii familii, pe toată durata contractuală prin compensare financiară în cazul dispariției persoanei asigurate. Polița de asigurare va fi contractată direct de către tine.

  În cazul în care are loc un astfel de eveniment, beneficiarii asigurării pot folosi despăgubirea pentru a realiza achiziția în termen de 90 de zile de la data evenimentului. Dacă în schimb aceștia nu doresc realizarea achiziției, atât ante-contracul de vânzare cumpărare cât și contractul de închiriere încetează.

  Care sunt consecințele nerespectării ante-contractului de vânzare cumpărare?

  Nerespectarea obligațiilor contractuale referitoare la plata prețului de cumpărare atrage reținerea avansului(lor) plătit(e) și pierderea reducerilor de preț oferite pe parcursul perioadei contractuale.

  Care sunt consecințele nerespectării termenilor din contractul de închiriere?

  Nerespectarea contractului de închiriere poate atrage rezoluțiunea ante-contractului de vânzare cumpărare cu consecințele prezentate mai sus.

  Când am obligația de a realiza achiziția?

  Cel mai târziu la data de expirare a ante-contractului, însă dacă între timp primești de la noi o ofertă de creditare angajantă la costurile prezentate inițial, pentru o valoare a creditului ce acoperă integral diferența de preț ai obligația să finalizezi achiziția la acea dată. Acceptarea ofertei de creditare de la dezvoltator nu este obligatorie, poți alege din ce surse realizezi plata.

  Cum se stabilește chiria și cum se actualizează aceasta în funcție de Euribor?

  Nivelul chiriei este stabilit în baza unui randament acceptat de dezvoltator ce este comunicat în cadrul contractului de închiriere. Acest randament are o componentă fixă și o componentă variabilă respectiv, Euribor la 3 luni.

  Valoarea chiriei se va recalcula la începutul fiecărui trimestru în funcție de fluctuația indicelui de referință Euribor la 3 luni. Astfel, la o creștere cu 1 punct de bază (0,01%) a valorii Euribor 3 luni, valoarea chiriei va crește între 0,12% și 0,15%.

  Mai sunt alte costuri în afară de chiria lunară în perioada de închiriere?

  Da, chiriașul are responsabilitatea să achite costurile de administrare a locuinței inclusiv utilitățile contorizate, precum și costurile cu asigurarea proprietății și impozitul pe proprietate. Aceste costuri sunt facturate separat de valoarea chiriei lunare.

  Se poate cesiona ante-contractul de vânzare cumpărare?

  Da, acest lucru este posibil cu acordul în prealabil al dezvoltatorului.

  Pot să sub-închiriez locuința?

  FlexAssist este destinat exclusiv persoanelor care achiziționează și folosesc proprietatea respectivă ca locuinţă principală, prin urmare sub-închirierea nu este permisă fără acordul prealabil al dezvoltatorului.

  Pe ce perioadă se oferă creditul de la dezvoltator?

  Creditul direct de la dezvoltator se acordă pe o perioadă maximă de 30 de ani, din care se deduce perioada de închiriere. De exemplu, dacă perioadă de închiriere totală a fost de 6 ani, creditul de la dezvoltator se va acorda pe o perioadă maximă de 24 de ani.

Vezi mai sus Vezi mai departe